Strategie návštěvnického managementu

Název zakázky: Strategie návštěvnického managementu Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Doba realizace: 6/2019 - 1/2020

Popis zakázky:

Předmětem zakázky bylo zpracování strategie návštěvnosti Národního hřebčína Kladruby nad Labem, včetně statku zapsaného na Seznam světového dědictví a jeho nárazníkové zóny v širších souvislostech na základě podnětu Rady Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Zpracovaná strategie obsahovala textovou část (analytickou i návrhovou) včetně etapizace realizace jednotlivých opatření. Grafická část sestávala z mapových podkladů řešících prosotorové uspořádání, silniční infrastrukturu, cyklodopravu a pěší turistické trasy, služby cestovního ruchu a plány rozšíření nabídky pro návštěvníky.

Institut projektového řízení s.r.o.

Břetislavova 1057/6, 500 02 Hradec Králové
kancelář: Sladkovského 592, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 461 100 269
E-mail: info@institutpr.eu