Modernizace překladiště KD Černá za Bory

Název projektu: Modernizace překladiště KD Černá za Bory

Dotační program: Operační program Doprava

Příjemce: T-PORT spol. s r.o.

Doba realizace: 11/2018 - 8/2019

Popis projektu:

Předmětem projektu byla výstavba manipulačních a skladovacích ploch, 2 terminálových překladačů, 1 terminálového tahače a systému prorozpoznávání registračních značek nákladních vozidel a čísel kontejnerů.

Popis zakázky:

Zpracování žádosti o dotaci, komplexní administrace projektu v době realizace projektu, monitoring udržitelnosti projektu.

Institut projektového řízení s.r.o.

Břetislavova 1057/6, 500 02 Hradec Králové
kancelář: Sladkovského 592, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 461 100 269
E-mail: info@institutpr.eu