Posílení IZS ve Slatiňanech

Název projektu: Posílení IZS ve Slatiňanech

Dotační program: Integrovaný regionální operační program

Příjemce: Město Slatiňany

Doba realizace: 2/2018 - 12/2018

Popis projektu:

Předmětem projektu byla přístavba a stavební úpravy objektu stávající hasičské zbrojnice ve Slatiňanech s cílem zvýšit odolnost stanice vůči účinkům mimořádných přírodních událostí.

Popis zakázky:

Zpracování žádosti o dotaci, administrace projektu v době realizace, monitoring v době udržitelnosti.

Institut projektového řízení s.r.o.

Břetislavova 1057/6, 500 02 Hradec Králové
kancelář: Sladkovského 592, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 461 100 269
E-mail: info@institutpr.eu