Ekonomické poradenství

Vedení účetnictví

Pro právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizace i SVJ. Vedení podvojného účetnictví i daňové evidence v souladu s platnou legislativou.

- sestavení účtového rozvrhu

- kontrola předaných účetních dokladů

- řádné zaúčtování účetních dokladů

- vyhotovení tiskových sestav

- zpracování reportů dle přání zákazníka

- archivace účetních písemností

- zpracování přiznání k DPH a účetní uzávěrka

- příprava auditu a jeho případné zajištění

- zastoupení na finančních úřadech

Mzdy a personalistika

- zpracování mezd a mzdové evidence

- přihlášení a odhlášení zaměstnanců

- zpracování přehledů na ZP a OSSZ

- výpočet náhrady mzdy, srážkové a zálohové daně

- zpracování pracovních smluv, mzdových sestav

- vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance

- zastoupení na úřadech státní správy

- personální poradenství

- zajištění právního poradenství ve věcech pracovního práva

Ekonomické poradenství

- zpracování podkladů pro žádost o úvěr, leasing

- finanční výkazy a analýzy

- analýza hospodaření firem

- budoucí možnosti investic

- manažerský reporting

Institut projektového řízení s.r.o.

Břetislavova 1057/6, 500 02 Hradec Králové
kancelář: Sladkovského 592, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 461 100 269
E-mail: info@institutpr.eu