Institut projektového řízení s.r.o.

Specializujeme se na poradenskou činnost v oblasti komplexního poradenství při čerpání dotací z fondů Evropské unie a ostatních dotačních titulů pro podnikatelské subjekty, obce, města, spolky a nestátní neziskové organizace.

Dále se zabýváme poskytováním poradenství pro podnikatelské subjekty v krizi. Naší nejkomplexnější službou v oblasti krizového poradenství je pomoc se zaváděním protikrizových opatření prostřednictvím krizové analýzy.

Nedílnou součástí našich služeb je vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby, neziskové organizace a SVJ včetně ekonomického poradenství.

Institut projektového řízení s.r.o.

Břetislavova 1057/6, 500 02 Hradec Králové
kancelář: Sladkovského 592, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 461 100 269
E-mail: info@institutpr.eu