Ekonomické poradenství

Vedení účetnictví

Pro právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizace i SVJ. Vedení podvodného účetnictvé i daňové evidence v souladu s platnou legislativou.

 • Sestavení účetního rozvrhu
 • Kontrola podaných účetních dokladů
 • Řádné zaúčtování účetních dokladů
 • Vyhotovení účetních sestav
 • Zpracování reportů dle přání zákazníka
 • Archivace účetních písemností
 • Zpracování přiznání k DPH a účetní uzávěrtka
 • Příprava auditu a jeho případné zajištění
 • Zastoupení na finančních úřadech

Mzdy a personalistika

 • Zpracování mezd a mzdové evidence
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • Zpracování přehledů ba ZP a OSZZ
 • Výpočet náhrady mzdy, srážkové a zálohové daně
 • Zpracování pracovních smluv, mzdových sestav
 • zastoupení na úřadech státní zprávy
 • Personální poradenství
 • Zajištění právního poradenství ve věcech pracovního práva

Ekonomické poradenství

 • Zpracování podkladů pro žádost o úvěr, leasing
 • Finanční výkazy a analýza
 • Analýza hospodaření firem
 • Budoucí možnosti investic
 • Manažerský reporting