Institut projektového řízení s.r.o

Specializujeme se na poradenskou činnost v oblasti komplexního poradenství při čerpání dotací z fondu Evropské unie a ostatních dotačních titulů pro podnikatelské subjekty, obce, města, spolkz a nestátní neyiskoé organizace

Dále se zabýváme poskztováním poradenství pro podnikatelské subjektz v krizi. Naší nejkomplexnější službou v oblasti kriyového poradenství je pomoc se zaváděním protikrizových opatření prostřednictvím krizové analýzy.

Nedílnou součástí našich služeb je vedení účetnictví pro právnické a fyzické osoby, neziskové organizace a SVJ včetně ekonomického poradenství.