Krizové řízení

Poradenství pro firmy v krizi

Krizová konzultace

Rádi se s Vámi setkáme a prodiskutujeme situaci vaší firmy v rámci osobní konzultace. Při této konzultaci s Vámi probereme, v jáke situaci se Vaše společnost nachází, jakým problémům čelíte a nastíníme si potenciální rizika a možnosti řešení krizové situace. Samozřejmostí je absolutní diskrétnost a mlčenlivost o veškerých informacích probíraných v rámci konzultace. Pokud budete mít zájem, můžeme navázat spolupráci zpracováním krizové analýzy, která situaci rozebere do detailů a navrhne konkrétní kroky řešení krize.

Krizová analýza

V návaznosti na úvodní konzultaci pro Vás můžeme vypracovat detailní krizovou analýzu situace Vaší společnosti. Primárním výstupem tohoto dokukmentu bude soubor doporučených kroků a opatření. Doporučené kroky mají vést k nápravě krizové situace Vaší firmy nebo v případě složitější situace k minimalizaci škod pro samotnou společnost i osobu jejího majitele a k eliminaci rizik z toho plynoucích. pro vytvoření krizové analýzy od Vás budeme potřebovat účetní podklady Vaší společnosti za 3 poslední účetní období. Veškeré informace o Vaší firmě jsou u nás v naprostém bezpečí, jsme diskrétni a jsme vázáni mlčenlivostí.

Krizová opatření

Naší nejkomplexnější službou v oblasti krizového poradenství je pomoc se zaváděním protikizových opatření. Krizová analýza Vám doporučí nápravná opatření a je už jen na Vás, zda se rozhodnete tato opatření provést interním způsobem nebo zda se i v tomto ohledu spolehnete na externí spolupráci s námi. Můžeme vám pomoci například s vytvořením chybějících právních dokumentů, s provedením potřebných účetních či daňových kroků, s prodejem nepotřebého majetku či zásob.