Projekty a zakázky

Institut projektového řízení s.r.o. má zkušenosti s realizací a administrací investičních a neinvestičních projektů z různých dotačních titulů.

Investiční projekty

Zadavatel:

Město Slatiňany

Název projektu:

Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany

Operační program:

Integrovaný regionální operační program

Celkové výdaje projektu:

26 166 665,- Kč

Realizace od – do:

6/2020 – 7/2021

Zadavatel:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název projektu:

Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích

Operační program:

Integrovaný regionální operační program

Celkové výdaje projektu:

35 871 768,- Kč

Realizace od – do:

12/2020 – 8/2021

Zadavatel:

České přístavy, a.s.

Název projektu:

Pořízení kolejových jeřábů – překladiště KD Mělník

Operační program:

Operační program Doprava

Celkové výdaje projektu:

220 353 390,- Kč

Realizace od – do:

11/2019 – 12/2021

Zadavatel:

T-PORT, spol. s r.o.

Název projektu:

Dokončení překladiště KD Kolín

Operační program:

Operační program Doprava

Celkové výdaje projektu:

207 667 361,- Kč

Realizace od – do:

12/2020 – 6/2023

Zadavatel:

České přístavy, a.s.

Název projektu:

Modernizace plavidla TČ 1093 – výměna obšívky

Operační program:

Operační program Doprava

Celkové výdaje projektu:

19 421 361,- Kč

Realizace od – do:

6/2021 – 12/2021

Neinvestiční projekty

Zadavatel:

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Název projektu:

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Operační program:

Operační program Zaměstnanost

Celkové výdaje projektu:

4 737 500,- Kč

Realizace od – do:

7/2019 – 6/2022

Zadavatel:

DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.

Název projektu:

Podpora dětí a rodin ohrožených konfliktem, krizí či dlouhodobě obtížnou životní situací

Operační program:

Operační program Zaměstnanost

Celkové výdaje projektu:

5 239 025,- Kč

Realizace od – do:

7/2020 – 6/2022

Zadavatel:

CEDR Pardubice o.p.s.

Název projektu:

Komplexní služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku

Operační program:

Operační program Zaměstnanost

Celkové výdaje projektu:

4 965 980,- Kč

Realizace od – do:

1/2020 – 12/2021

Zadavatel:

Cesta pro rodinu, z.ú.

Název projektu:

Rozvojem služeb ke kvalitnější pomoci

Operační program:

Operační program Zaměstnanost

Celkové výdaje projektu:

1 649 585,- Kč

Realizace od – do:

7/2020 – 6/2022

Zadavatel:

Město Moravská Třebová

Název projektu:

Podpora sociálního začleňování v Moravské Třebové

Operační program:

Operační program Zaměstnanost

Celkové výdaje projektu:

4 771 175,- Kč

Realizace od – do:

7/2020 – 10/2022

Tvorba strategických dokumentů

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Název dokumentu:

Strategie návštěvnického managementu – Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Realizace:

2019 - 2020

Zadavatel:

Město Moravská Třebová

Název dokumentu:

Koncepce lepší dostupnosti bydlení města Moravská Třebová

Realizace:

2021

Zadavatel:

České přístavy, a.s.

Název dokumentu:

Ekologizace kontejnerového terminálu – rozšíření a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník 2. a 3. stavba (analýza nákladů a přínosů projektu)

Realizace:

2017